DRIEJARIGE OPLEIDING (2017-2020)

Opbouw eerste, tweede en derde jaar Yoga Academie Maastricht.

Per jaar: 10 weekenden van september tot en met juni
10.30-18.00 (ca. 120 lesuren), 4-daagse intensive tussen kerst en nieuwjaar (24 uur)
Plus wekelijks minimaal 2 uur les volgen (minimaal 106 uur per jaar)

LEERJAAR I
(totaal ca. 250 lesuren)

Doel: verdieping van het eigen oefenen en de theoretische basis hiervoor.
Inhoud: asana’s, pranayama (focus op de eerste syllabus), filosofie, anatomie, fysiologie.
Tijdvak: 10 weekenden van september tot en met juni.

Zaterdag en zondag*
10.30-13.30 asana
13.30-15.00 pauze
15.00-16.00 filosofie of anatomie
16.00-18.00 asana
* mogelijk start de les op zondag vroeger, zodat er eerder geëindigd kan worden (bijvoorbeeld 9.30-17.00)
Afsluiting einde jaar: toets
_

Filosofie
• Overzicht geschiedenis
• (Veda’s, Upanishads, Bhagavad Gita, Tantrisme)
• Sanskrit basisbegrippen
Afsluiting einde jaar: toets
_

Anatomie en fysiologie
Deel 1
a) algemene anatomie: cellen, weefsels, gewrichten
b) anatomie van het bewegingsapparaat - spieren en gewrichten van de wervelkolom en de buik

Deel 2
a)
de spieren van de schoudergordel en het schoudergewricht
b) spieren van de bovenarm en de spiergroepen van de onderarm

Afsluiting einde jaar: toets
_

Verdiepende studie van ca. 45 asana’s en ca. 6 pranayamatechnieken
Afsluiting einde jaar: discussiebijeenkomst.

LEERJAAR II
(totaal ca. 250 lesuren)

Doel: verdieping van het eigen oefenen en de theoretische basis hiervoor.
Inhoud: asana’s, pranayama (focus op de tweede syllabus), filosofie, anatomie, fysiologie.
Tijdvak: 10 weekenden van september tot en met juni

Zaterdag en zondag*
10.30-13.30 asana
13.30-15.00 pauze
15.00-16.00 filosofie of anatomie
16.00-18.00 asana
* mogelijk start de les op zondag vroeger, zodat er eerder geëindigd kan worden (bijvoorbeeld 9.30-17.00)
Afsluiting einde jaar: toets
_

Filosofie
• Patanjali Yoga Sutras
• Hatha Yoga Pradipika
• Biografie van B.K.S. Iyengar en filosofische benadering van Iyengar Yoga (yoga als levenskunst)
• Sanskrit basisbegrippen
Afsluiting einde jaar: toets
_

Anatomie en fysiologie
Deel 1
a) anatomie van het bewegingsapparaat - de gewrichten van de onderste extremiteiten: bekken, heup, knie, enkel
b) anatomie en functie van de spieren van de heup, dij
c) anatomie en functie van de spieren van het onderbeen

Deel 2
a) buikorganen en spijsverteringssysteem
b) de organen van de borstkas (hart en longen), bloedsomloop en ademhaling
Afsluiting einde jaar: toets
_

Verdiepende studie van ca. 45 asana’s en ca. 7 pranayamatechnieken
Afsluiting einde jaar: proefexamen en discussiebijeenkomst.

LEERJAAR III
(totaal ca. 250 lesuren)

De kunst van het lesgeven
In het laatste jaar van de opleiding ligt de nadruk op het leren lesgeven.

Doelstelling: verdieping en versterking van de eigen oefenpraktijk, principes van het onderwijs, het verwerven van de methodologische, didactische en pedagogische bekwaamheid
Inhoud: basics van het lesgeven (methodologie, didactiek, pedagogiek) van asana/pranayama. Filosofie, anatomie, fysiologie
Versterken van het eigen oefenen

Tijdvak: 11 weekenden van september tot en met juni
_

Beginselen van het lesgeven
• methodologie
• pedagogiek
• didactiek
• retoriek
• vakkennis
• yoga-specifieke EHBO-cursus
• observeren en corrigeren
• lesgeven
• hulpmiddelen toepassen bij bijvoorbeeld: menstruatie, knieproblemen, hoge bloeddruk, zwangerschap, etc.
_

Voorbereiding op het examen en examen op het einde van het jaar.